Aktivita (3) – jen nákladní provoz

Tento měsíc jsem si odjezdil jen nákladní dopravu, a to stále jen na hlavní části kolejiště. Konečně jsem tak získal představu o tom, jak náročný bude nákladní provoz po stránce obsluhy i potřeby vozů.

Cílem je dneska v klidu si projet jedno kolečko nákladní dopravy, zapojit velkou část vozů do provozu v přibližném střídání tak, jak se budou obměňovat nebo jak budou přejíždět mezi nakládkou a vykládkou. Jak už jsem říkal dříve, některé vozy lze nakládat i vykládat nejlépe v rámci kolejiště (volná skládka pro nakládku dřeva a vykládka dřeva u pily), některé vozy je potřeba protáhnout skryťákem (nakládka cementu do vozů Raj). Čím více lze zachovat vozů ve viditelné části, tím lépe – skryťák se jinak snadno přehltí a hlavně vozy ve skryťáku neprodukují ve chvíli jejich schování žádnou přidanou hodnotu do provozu.

Varuju, že dnes to bude trochu zdlouhavé. A ono to tak ve skutečnosti bylo. Spousta „šíbování“ a čas utíkal. Třeba si tu ale každý najde inspiraci pro ten „svůj“ provoz a pro svoje vlečky 🙂

Nejprve nějaké výchozí rozložení vozů. V pivovaru stojí dva vozy na nakládku a dva vozy do kotelny. Protože ke kotelně se ty dva Es vejdou sotva (spíš až za námezník), bude to místo pro 1x Es nebo 1x Eas.

V uhelných skladech stojí také dva vozy na uhlí, probíhá vykládka. Kapacitně podobně jako u piovovarské kotelny – 2x Es nebo 1x Eas.

V Peceradech se nakládá obilí, které bude putovat směr Budišov.

Na betonárce je plno, všechny vozy se vykládají a bude potřeba je odvézt nebo vyměnit. Zadní kolej je zatím odstavná pro vozy bez určení.

Do starého depa odkládám vozy, které z nějakého důvodu neprošly jízdní zkouškou.

V Měchenicích probíhá vykládka na vlečce pily.

Dva plošinové vozy určené pro pilu v Měchenicích. Kocour zatím vyčkává jako záloha, asi si zajezdí v posunu, kdyby nějaká lokomotiva jízdní zkoušky nezvládla.

Ze skrytého nádraží přijel první manipulační vlak. Přivezl cement do betonárky, uhlí do Měchenic a obilí pro Budišov. Na konci je hytlák, nezbytná věc na Pacifiku.

Pro rozpojování nákladních vozů se určitě hodí buďto šroubováček / rozpojováček od Tilliga, nebo něco s magnetem samodomo. Pro osobní vozy to je jedno, tam se zvrchu nedá dostat, tam se musí podebrat zespodu.

Nejprve je potřeba odvěsit cement.

Při sunutí přes IBW se dost ukážou pravé jízdní vlastnosti vozů – některé vozy na to jsou vyloženě citlivé.

Vagón jsem nechal na třetí koleji, protože na čtvrté už stojí vozy a bude potřeba vagón do betonárky zasunout.

Pak jsem se vrátil zpět k vlaku, který bude pokračovat do Měchenic.

Protože se žádný osobní vlak blížit nemůže, tak se může rovnou vyrazit do Měchenic.

Tady bude úkol odvěsit dva vozy a zapojit vozy z pily. Zamračená se právě po objetí vrací k původní soupravě.

Sunutí na první manipulační kolej.

Vozy jsem odvěsil a můžu se vrátit pro Laapsy.

Připojit na vlečce.

A přesunout se na dopravní kolej, protože z manipulační koleje se na trať odjíždět? No nesmí… Teď by byla třeba správná chvíle počkat na příjezd křižujícího osobáku, zároveň by se uvolnila kolej ve Vraném.

Mezi tím se nám svatební průvod přesunul k místnímu národnímu výboru. Vjezd před staniční budovu ve Vraném, zůstal volný přechod tak akorát.

Zamračená prošla zkouškou zatím úspěšně, tak jsem se rozhodl vyzkoušet chvíli Kocoura. Kocour si tedy z druhé strany najel na vozy Laaps a zatlačí je na vlečku v Peceradech.

Zatím si je přestavil na zadní manipulační kolej.

Dokonce jsem si vozy natlačil kus přes výhybku k uhelným skladům, to se v dopravně podle předpisu D3 smí, ne?!

Teď přijde na řadu rošáda vozů Uacs, protože je to zrovna nejoptimálnější využití lokomotivy. Kocour odpojil vozy Laaps a na druhou stranu se z manipulační koleje vydal pro prázdnou Rajku.

Pak návrat na manipulační kolej.

A přesun na druhou kolej. Odpojit Kocoura a nechat obě Rajky bezprizorní.

Pro Rajku si teď zacouvá z druhé strany Zamračená s hytlákem, která bude Rajku odvážet do skryťáku.

Návrat na první kolej a vrátit se pro vozy z pivovarské vlečky.

Tak, a máme obměněný manipulák, který může pokračovat dál. Takže Abfahrt!

Další práci si vyzkouší Velký Hektor.

Nejprve si zajet pro vyložené uhláky do pivovaru.

Délkou kolejí to vyšlo tak dobře, že i při vytažení dvou dvouosých vozů najednou se celý vlak vejde před výhybku.

Jen taková zkouška – vešly by se dva vozy „horko těžko“ odstavit i do šturcu na druhé straně, ale opět přes námezník.

Další rébus k vyřešení – jak se dostat k té odstavené Rajce pro betonárku, když před ní stojí vozy pro pilu? Takže vzít Hektora, vozy zapojit, vytáhnout a přesunout na vedlejší kolej.

Teď už se dá Rajka přesunout na cílovou vykládku.

Takže zasunout pod budoucí zásobníky nebo vykládku do automobilů – mimochodem, ve filmu Kulový Blesk se mihne zezadu jedna souprava Tatry 138 s vlekem na převoz cementu v barvě takové slono-kostové a červeno-oranžové.

Když už je Hektor na vlečce betonárky, tak si rovnou vytáhne dva vyprázdněné vozy Faccs od štěrku.

A s vozy zpět na manipulační kolej. Ta kolej je „jen tak tak“ dlouhá a pro sestavování vlaku je vlastně krátká.

Dají se sem vytahat vozy, ale musí uvolnit prostor pro případné další vozy. Respektive, ta kolej není krátká, ale ja ní přisátých moc vleček 🙂

Dvě lokomotivy se vždycky hodí – trošku to zrychlí práci a ušetří pár objíždění. Tady si už Kocour vytahuje naložené vozy s obilím.

Situace je teď taková, že všechny 4 koleje mám plné vozů určených „někam“ a nedá se to vyřešit snadno a rychle, je potřeba ten posun prostě dokončit. Daly by se skládat delší soupravy? Nedaly – z každé vlečky je 1-2 vozy, vozy je potřeba tahat na obě strany, staniční koleje nejsou nekonečně dlouhé a sunout dlouhé vlaky přes složité zhlaví je risk ohledně vykolejení.

Na uvolněné nákladiště v Peceradech nasune Hektor hned obratem vozy Laaps pro naložení dřeva.

Dobře, uznávám, 3 vozy jsou moc.

Takže zredukovat počet vozů k obratům na soupravu 2 vozů / 1 jednotky.

Není ještě konec. Teď, když jsem vyřešil betonárku, Pecerady, a pivovar je celý prázdný, je potřeba sestavit dva vlaky na odjezd z jednotlivých střípků. Vytáhnout vozy z uhelných skladů.

„Zdaleka nejedno“ místo na vlečkách je v oblouku. Asi neřeknu nic nového, když povím, že pro spřáhlo Tillig je to neřešitelný problém a vozy v takovém místě nejde ani spojit ani rozpojit. Co s tím? Jedině nedělat vlečky v oblouku. Což se v domácích podmínkách, kdy vlečky vyplňují kouty a bojuje se o centimetry, dost dobře nedá.

Kocour si mezitím z druhé strany převzal vozy Faccs. Pokud bych se řídil podle předpisu D3, tak by v jeden moment měla být v dopravně v pohybu pouze jedna lokomotiva provádějící posun. Pokud bych měl stanici vybavenou návěstidly, pak by mohly posunovat lokomotivy současně. Tím chci jen říct, že to, co provozuju, je určitý freestyle kompromis a šlo by to při více objížděních stanice realizovat i s jednou lokomotivou.

Teď bych potřeboval Kocoura přehodit na druhou stranu, ale opět došly volné koleje. Takže improvizace. Hektor s uhláky přesun na třetí kolej.

Tady si počká, než ho objede Kocour po čtvrté koleji.

A když už je Kocour na dosah uhlákům, tak je od Hektora převezme a připojí si je ke svému vlaku.

Ten se může vydat na skryté nádraží, aby uvolnil odjezdovou kolej na Měchenice.

Najednou je nádraží volné. Zbývá už jen připojit dva plošinové vozy určené na pilu.

A přestavit vlak na odjezdovou kolej na Měchenice.

A odjezd, ať už to tady nesmrdí.

Tady nevim, jestli mám jen smůlu, ale na IBW mi pravidelně vypadávají vozy Tds od Tilliga, pokud jsou v soupravě víc než jeden – prostě se do srdcovky „nevejde“, najede okolkem na hrot a vypadne. Stává se vám to taky? Vyřeší to dovážení? Chod dvojkolí není úplně volný a vozy nejsou nijak extra těžké.

Tak a pro dnešek hotovo. Všechny vozy našly své místo určení. Celé mi to zabralo asi hodinu a půl, což není rozhodně málo, vyplnilo mi to jeden kratší večer. A to jsem ani neudělal celou výměnu „dokola“, ale jen půlku. Při příštím ježdění bych mohl opět z nových umístění vytáhnout dané vozy a rozstrkat je zpět na výchozí pozice.

Co jsem se dneska naučil?

 1. Některé vozy ještě nejsou zralé na spolehlivé ježdění, začíná se mi to hromadit na stole a nestíhám to opravovat. Smutné je, že stejně jako Kuehn neumí jezdit s Kuehnem, tak Tillig neumí jezdit po Tillig výhybce.
 2. Chybí vozy na uhlí – 4x Es a 4x Eas, (kombinace přepravy uhlí a dřeva), musím zařadit do výrobního plánu. Jestli se neosvědčí vozy Tds, bude potřeba je vyměnit asi za Hadgs. Další vozy zatím „nespěchají“ ale určitě nějaká potřeba vznikne.
 3. Trochu se mi tady vyjasnila představa, že budu mít v provozu hodně lokomotiv – nebudu. Nebylo by je kam uklízet a neustále se na ně přepínat by mě za chvíli omrzelo. Na to, abych měl extra lokomotivu pro betonárku, kam stačí zajet 2x a nechat tam vozy, je to opravdu zbytečný luxus. A když už si budu chtít zrovna někdy šíbovat vozy jen v rámci betonárky, což bude „jednou za uherskej rok“, než na to přijde řada, tak na to stačí stáhnout z provozu dočasně jednu běžnou lokomotivu. Chtěl jsem využít nějakou průmyslovou lokomotivu, ostatně, v nabídkách výrobců jich je teď pomalu víc, než těch traťových, ale jen by tady doslova překážela. Vpodstatě stačí „předpokládaný počet manipulačních vlaků + 1“. Když vezmu, že odjely pryč 3 vlaky, tak potřebuju 4 lokomotivy na nákladní dopravu (plus jednu navíc na směr Budišov, takže 5). Minule jsem honil dokola 4 osobní vlaky. Když přičtu ještě jednu rezervní, je to 5 lokomotiv na osobní vlaky, takže potřebuju celkem 10 lokomotiv i s rezervou.
 4. Některé výměny vozů jsou čisté puzzle – vymyslet tu logiku, jak se co nejrychleji zbavit vozů a přitom si nezadělat celé nádraží je chvílemi docela fuška.
 5. I když se 4 koleje zdají naprosto dostatečné, tak jsou momenty, kdy by se jich hodilo víc. Buďto jsou krátké, nebo se přehltí přichozími vozy z vleček, nejhůře z obou stran. Pokud by nebyla možnost si pomoci druhou lokomotivou, musel bych se hodně zamyslet nad jinou organizací provozu, nebo na rozdělení posunu na více kratších vlaků.
 6. Rozhodně nepomáhá složitosti, pokud mají vozy mířit na různé směry. Pokud by odjely 3 vlaky „za sebou“ jedním směrem, stačí vozy spojit a v jednom momentu odjet. Když se musí připravovat současně byť jen dva směry, už to chce přemýšlení.
 7. Pozor na to, že tohle nádraží má „jenom“ 4 vlečky, ale 8 – 10 řad vozů, které se na vlečky dají použít. A to je prostě moc. Balancuje to na hraně toho, že „čím víc vleček, tím lépe“ a „příliš mnoho pekařů spálilo chléb“. Když dneska vidím nadšené začínající modeláře, jak kreslí vlečky úplně všude, do toho 2 velká nádraží a 2 skryťáky, tak už se tomu jen usmívám – takové kolejiště, pokud se povede někdy dokončit, nejde nikdy uřídit a už vůbec ne využít ani z poloviny. Jistě, dá se jezdit jen na části, jako jsem to udělal dnes já, ale mě na celý večer zabavila jen polovina nákladního provozu bez osobní dopravy.
 8. Potřebuju asi 3-4 dny, abych odjezdil celé „jedno kolo“, nebo dejme tomu „1 den“ včetně osobní dopravy, kdy se vlaky dostanou do výchozího stavu. A to není málo – kdo má 4 večery krátce za sebou? A když už je máme, často se pracuje na kolejišti nebo se modelaří na vozech, budovách atd. Z toho plyne, že i menší kolejiště dokáže dostatečně zabavit na dost dlouho a i takové kolejiště má potenciál „vydržet“.
 9. Pokud si chci hrát s posunem, tak je potřeba mít nádraží volné. Jedna kolej je sestavující se vlak. Druhá kolej jsou odřazené vozy čekající na rozřazení, třetí kolej jsou vozy z / na vlečky a jednu kolej je potřeba mít neustále volnou na objíždění lokomotivy. Nějaké křižování osobních vlaků vpodstatě nepřipadá na čtyřech kolejích v úvahu.
 10. Z toho celého plyne, že i když se tohle „dětské“ kolejiště zdá z těch menších, tak pro jednoho člověka je podle mě velké až až. A to jsme ještě nedojeli do Budišova. Nikomu nevnucuju, že si nemá stavět větší kolejiště, nejde ani tak o rozměry, ale o množství různorodého provozu a nebo u menších nádraží o limit jejich kapacity.

9 komentářů: „Aktivita (3) – jen nákladní provoz

 • 2. 3. 2021 (17:14)
  Trvalý odkaz

  Nákladná prevádzka je naozaj bohatá to sa musí uznať. Mám však pocit že toto koľajisko bolo určené do inej epochy kedy jazdili kratšie vozne. Myslím krátke Z-tky, Es, Np, dvojosové cisterny, dvojosové vozne na prepravu cementu. Pointa je to že kratšie vozne nezaberajú toľko miesta a tým pádom je ich možné na vlečke použiť viac. K lokomotívám je to jasné tiež, stačí jedna na obsluhu vlečiek a tá istá na odchod manipuláku. Ale inak super držím palce.

 • 3. 3. 2021 (16:55)
  Trvalý odkaz

  Zdravím, moje doporučení k vozům Tds, mám jich 9 ks. Pokud nefungují na výměnách, jak mají doporučuji vyměnit dvojkolí. Myslím si, že to pomůže, měl jsem stejný problém u jednoho v soupravě a po výměně nápravy mě tento problém opustil. Nepomáhalo vůz otočit ani zařadit na konec soupravy atd. Bohužel i renovovaní výrobci se snaží šetřit náklady, kde se dá. Jinak pěkný článek. Já mám ve své stanici jen jednu vlečku a to do obilného sila, Má celkem 3 kusé koleje a po rozposunování se tam dá „uklidit“ celý manipulační vlak ,i s lokomotivou, tak jsem to i zamýšlel. Těším se na pokračování a přeji mnoho zdaru. Plech

 • 4. 3. 2021 (10:43)
  Trvalý odkaz

  Jenže ten původní plánek byl o 30 cm kratší. Takže co jsem přidal, jsem mohl obětovat na delší vozy V. epochy. Ona Rajka zas o tolik delší než třeba Es není.

  Ty Tds díky – zkusím.

 • 4. 3. 2021 (17:01)
  Trvalý odkaz

  Rozumiem, ale predlžil si iba dlžku stanicných koľaji. Ja som mal na mysli hlavne vlečkové koľaje. Škoda že sa nedá sem nahrať fotka, by som ti ukázal moju verziu tvojeho koľajiska. Inak ti aj trosku závidím to tvoje mensie koľajisko lebo to moje ma rozmer 2x2m a je to cítiť v malej izbe.

  Ja som mal problém z vozňami Es. Ano, čítate správne. Es vozne od tilinga. Problem nebol v geometrií ani v kolesách ale čudujte sa v šachte spriahadla kedy sa nedostatočne obracalo v zatáčkach a vykoľajilo oba susedne vozne. Očkové spriahadlá pomohli.

 • 14. 3. 2021 (7:10)
  Trvalý odkaz

  Zdravím a díky za článek. Berte můj příspěvek, prosím, jako konstruktivní kritiku nebo námět pro další modeláře – nic ve zlém! Trochu mě překvapují problémy s délkou manipulačních kolejí/vleček a řešení nákladního provozu za pochodu. Já na to šel opačně. Rozmyslel jsem si nejprve plánek kolejiště (námět), pak si řekl kde jakou vlečku, co se tam bude vozit, jak dlouhé budou odstavné koleje vleček (=jejich kapacita co do počtu vozů), jaký by měl být cca denní obrat vozů a podle toho i spočítal odpovídající počet Mn vlaků za 24 modelových hodin, celkový počet nákladních vozů na kolejišti včetně složení (např. kolik Zetek, kolik uhláků apod.) mi vyšel na 47 a neuvěřitelných 6 párů Mn vlaků. Takže problémy s tím kolik vozů kam jsem měl vyřešené už před začátkem stavby a zkušební provoz potvrdil, že to funguje. Pro info, dělám kolejiště na motivy kořenovské zubačky – nikoliv skutečnou kopii! Pro zvědavce fotky ze stavby zde: https://sedli-cb.rajce.idnes.cz/stavba_kolejiste_Zubacka/ Používám zde zásadně dvounápravové nákladní vozy. Točím se na R310 a 353 kvůli prostoru a zde by dlouhé vozy nevypadaly dobře a především! Má teorie krátkých vozů zní, že loko + hytlák + 4 dvounápravové nákladní vozy vypadá mnohem lépe, než loko + hytlák + 2 čtyřnápravové nákladní vozy. Na čtyřech vozech mohu dosáhnout větší pestrosti, co se typů vozů týče, (např. Zetka + uhlák + kotel + nízkostěnný s klanicemi) a vypadá to tedy opticky, že toho „vezu více“. S těmito vozy nemám ani s geometrií zhlaví na mém horním nádraží na straně spádu problém sunout i 6 vozů. Nic mi nevykolejuje ani v kombinaci šachta Zeuke – kinematika Tillig/Loco… Ještě dodám, že používám nová háčková spřáhla Tillig. Problém jsem měl téměř se vším také na IBW s kovovou srdcovkou, kde jsem později zjistil její špatnou geometrii na R310. Není Váš problém stejný? Ta špatná geometrie je krásně vidět, když se podíváte okem po kolejnici proti hrotu srdcovky…

 • 14. 3. 2021 (7:14)
  Trvalý odkaz

  Ještě doplním… Koleje určené pro odstavování vozů jsem záměrně nedělal v oblouku, abych neměl problémy se spřáhly. Jediná 7. kolej v horním nádraží je v půlce své délky zlomená obloukem, ale před ním je dostatek místa v rovném na svěšení/rozvěšení. Počítám zde s tím, že vozy určené pro nakládku/vykládku budou svěšeny do „ucelené soupravy“ a pokud z nich budu nějaký vůz/vozy trhat, bude to vždy v tom rovném úseku. Zároveň zbylé vozy nechám povytažené tak, aby první na najetí byl v rovném…

 • 14. 3. 2021 (11:02)
  Trvalý odkaz

  Modelár SK: Plánuju jeden měsíc s krátkými vozy, myslím ale, že se tolik neušetří, u některých vozů není moc na výběr atd. Ono všechny kolejiště do velikosti „do rohu“ jsou pro krátké vozy, ale jak na to v páté epoše, kdy krátké vozy vymizely, že… prostě kompromis 🙂

  sedli-cb: Díky moc. Neboj, já jsem strávil plánováním opravdu hodně, rozmýšlením co kde se bude vozit a čím. Část plánů požere pár cm, které chybí v reálu proti plánku. Někde se naopak dalo získat pár cm navíc a tedy se dá přidat jeden vůz. Celé to ale beru jako postupný vývoj, zatím si to „nesedlo“. Na vlečku pivovaru třeba běžně patří od začátku 1 vůz – že se tam objevily dva byla asi výjimka, ukázalo se, že vlak o 3 vozech nemůže brát 2 jen z pivovaru. Zatím tímhle tempem to vidím tak, že zhruba v létě se to ustálí a začne ten provoz nabírat finální podobu, zatím se to pořád měsíc od měsíce vyvíjí. Chci to popisovat včetně těch chyb, ať si to každý přežvejká po svém a třeba si díky tomu něco utřídí v hlavě 🙂

 • 14. 3. 2021 (21:40)
  Trvalý odkaz

  sedli-cb: Som toho istého názoru s tými krátkymi vozňami. Nechcem niečo vnucovať nikomu ale veľké lokomotívy, vozne a dlhé ucelené súpravy sú pre veľké ale skutočne veľké koľajiská.
  Ja som moc neplánoval skôr som niečo okopíroval, niečo doplnil za pochodu, niečo zrušil, prerobil, vlečky som robil až ked som mal hotové stanice.

 • 20. 3. 2021 (9:53)
  Trvalý odkaz

  Mám vyzkoušeno, že na spojení spřáhel je potřeba asi 10cm rovinka mezi oblouky, pak to jde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..