Silniční vozidla

IFA W50 3-Seitenkipper RC gesteuert

image001…aneb dálkově řízený třístranný sklápěč IFA W50.

Hallo, da ich mit meinen Tatra 815 UDS im Moment nicht vorankomme, weil mir die richtige Idee für einen besseren Antrieb fehlt, habe ich begonnen, einen IFA W50 3- Seitenkipper zu bauen. Dieser Kipper wird RC gesteuert. Die Idee dazu hatte ich schon lange. Bisher fehlte es nur an RC Komponenten, die klein genug waren, um im Kipper eingebaut werden zu können. Das Fahrzeug selbst ist ein Modell der Firma Hädl und dient als Basis für den Umbau. Die RC Komponenten sind heute klein genug und passen gerade so in das Fahrzeug hinein.

Dobrý den,

vzhledem k tomu, jsem Tatra 815 UDS nemůže stavět v tuto chvíli, protože mi chybí ten správný nápad pro lepší pohon, začal jsem IFA W50 třístranný Sklápěč stavět. Tento sklápěč je vybaven dálkovým ovládáním. (RC řízené). Myšlenka jsem měl na dlouhou dobu. Doposud jediná věc chybí v takových RC komponent, které jsou dostatečně malé, aby postavit do sklápěč. Vozidlo je model firmy Hädl a slouží jako základ pro přestavbu. RC komponenty jsou dnes dostatečně malé, aby se vešly jen tak do vozidla.

Als Antriebsmotor wurde eine 4mm Getriebekombination verbaut.

Hnací motor byl instalován kombinace převodovky 4 mm.

image003

Das Getriebe ist 1/125 untersetzt und macht am Ausgang ca. 350 Drehungen pro Minute. Der RC Empfänger in 2,4 GHz Technik ist ein Deltang RX43d. Der Sevo ist ein 1,83g Ultra Mikro Servo für eine Indoor Flugmodell.

Převodovka je 1/125 podsaditý a umožňuje výstup o 350 otáček za minutu. RC přijímač 2,4 GHz technologie je Deltang RX43d. Jako servo 1,83g Ultra Micro Servo je postaven na ultralehkých letadel. Baterie je Li-Pol článek s kapacitou 3,7 a 90 mA / h. 

image005

Der Schalter für die Spannung und die Akkuladebuchse stammen aus der Ersatzteilkiste. Ebenso die Schnecke und das Zahnrad für die Hinterachse.

Elektrický vypínač a zásuvka dobíjení baterie pocházejí z bedna s náhradními díly. Podobně, šnekové a ozubené kolo na zadní nápravu. 

image007

Die Lenkachse ist vom Faller Car System in Spur N und die Räder stammen von einem H0 Fahrzeug.

Osa řízení je Faller Car System a měřidko N, a Kola jsou z H0 vozidla.

image009

image011

Der Servo war immer noch viel zu groß und es musste viel von seinem Plastikgehäuse entfernt werden. Nur so passte er gerade so in das Fahrerhaus vom W50 hinein.

Servo je stále příliš velké a musel ztratit hodně ze svého plastového krytu. Jediný způsob, jak by to hodí jen tak do kabiny z W50.

image013

Leider war die Servoelektronik und immer noch etwas vom Servogehäuse im Weg und das Fahrerhaus passte leider immer noch nicht ganz. Darum wurde die Elektronik hinter den Sitzen, neben dem Servo verbaut.

Bohužel, servo elektroniku a stále něco krytu serva v cestě a bohužel kabina se nehodí úplně v klidu. Proto byly instalovány elektronika za sedadly vedle serva. 

image015

Es passte aber immer noch nicht alles zusammen. Das Gehäuse vom Servo war noch zu lang und drückte an das hintere Ende vom Fahrerhaus. Was nun? Das muss doch irgendwie passen… Was nicht passt, wird passend gemacht. Darum wurde die Rückwand vom Fahrerhaus so weit ausgesägt, dass der Servo ganz genau hineinpasste und bündig mit der Wand abschloss. Etwas passende Farbe drauf… fertig… passt und ist kaum zu sehen.

Ale to se nehodí stále spolu všechno. Kryt serva je stále ještě příliš dlouhý a tlačil na konci kabiny. Co teď? To se musí vejít nějak … Co se nevejde se provádí, aby se vešly. Proto je zadní stěna byla tak daleko vystřižené z kabiny, že servo přesně zapadají do a v jedné rovině s dokončené zdi. Trochu barev na něm … připravené … křeče a je sotva vidět.

image017

Weiter ging es mit dem Einbau des RC Empfängers und der elektrischen Verteilerplatte für die Beleuchtungen.

To pokračuje s instalací receiveru RC a elektrické rozdělení deska pro světla.

image019

Zum Test schnell einen Akku montiert und dann wurde ausgiebig gespielt.Nein. … Natürlich nur Probe gefahren. 😉

Pro otestování baterie je nainstalován rychle a pak se hrála značně. Ne. … Samozřejmě pouze zkušební jízdě. 😉

image021

Die Probefahrt wurde gut bestanden. Nun konnte mit dem Bau der Beleuchtung begonnen werden. SMD LED Baugröße 0402 machten das nicht unbedingt einfach.

Jízdy na testu byl dobře přijat. Teď by mohla začít výstavba ve světle. SMD LED 0402 učinil, není snadné.

image023

Begonnen wurde mit den Frontscheinwerfern im Fahrerhaus.

Začali jsme s hlavou světla v kabině.

image025

Die LED wurden mit Bodic Klebstoff in die Öffnungen eingeklebt und dann schwarze Farbe gegen Fremdlichtwirkung aufgetragen. So leuchten die LED nur nach vorn und nicht zur Seite oder an andere Stelle.

LED diody byly slepeny lepidlem Bodic do otvorů a pak se použijí černé barvy na okolní světelné efekty. To znamená, že LED svítí pouze dopředu a ne do boku, nebo na jiném místě.

image027

Die angespritzen Blinkleuchten wurden abgeschnitten und durch zurechtgeschliffene orangene Spritzgussreste ersetzt.

Rozsvítí se indikátor zalisovaný byly odříznuty a nahrazeny pozemní oranžovou rukojeť vstřikovacích radikály.

image029

image031

Das ist zwar etwas mehr Arbeit, sieht aber besser aus als direkt aufgeklebte LED für die Blinkleuchten.

To je trochu víc práce, ale vypadá lépe, než přímo vázané LED pro blinkry.

image035

image037

Es folgte der Bau des Rückleuchtenträgers mit Rücklichtern, Bremslichtern, Blinkleuchten und Rückfahrscheinwerfer. Das hatte ich mir wohl nicht gut überlegt. Es hat mich sehr viel Nerven und noch viel mehr Geduld gekostet. Denn ich durfte es gleich mehrmals bauen, weil es viele Fehlversuche gab. Aber das Endergebnis kann sich später doch recht gut sehen lassen und es funktioniert sogar ohne Fehler.

To bylo následované konstrukci zadní světla nosiče s zadní světla, brzdová světla, blinkry a zadní světla. To byl můj asi není dobře zvážit. Trvalo mi hodně nervů a mnohem více trpělivosti. Protože jsem tam byl několikrát stavět, protože tam bylo mnoho neúspěšných pokusů. Ale konečný výsledek může být později vidět docela dobře, a to dokonce i pracuje bez chyb.

image039

Als Trägermaterial diente ein Rest von einem Messingbausatz, der einfach als elektrische Masse dienen musste. Daran wurden die SMD LED angelötet und die anderen Kontakte der LED wurden mit Kupferlackdrähten angeschlossen.

Jako nosný materiál je zbytek podáváno mosazného kit, který měl sloužit jako elektrické zemi. Vzhledem k tomu, SMD LED diody byly připájeny a další kontakty s LED byly spojeny s smaltovaných měděných drátů.

image041

Die LED wurden noch in eine Schicht Bondic Kleber eingegossen und dann die Rückleuchten zurechtgeschliffen. Und da lag auch die Ursache dafür, dass ich das Teil mehrmals bauen musste. Es sind dabei natürlich einige Drähte abgerissen.

LED diody se stále hrnuly vrstvy BONDIC lepidla a pak přebrousit kliku zadní světla. A protože z toho důvodu, že jsem musel postavit části několikrát. Samozřejmě existují některé potrhané dráty. 😉

image043

image045

image047

image049

image051

Danach wurden das Fahrerhaus, der Rückleuchtenträger, die Rundumkennleuchte und der RC Empfänger montiert und alles ordentlich verkabelt.

Pak kabina, zadní světla nosič, maják a RC přijímač byly namontovány a vše řádně zapojena.

image053

image055

Dabei wurden auch noch ein Fahrer und ein Beifahrer ins Fahrerhaus eingeklebt.

Také v tomto případě, řidič a cestující jsou slepeny do kabiny.

image057

image059

Die Kipperwanne erhielt noch eine Erhöhung mit Brettern aus Evergreenmaterial.

Sklápěč zásobník pořád ještě podporu s deskami z Evergreen materiálu.

image061

image063

Die Kipperwanne wurde montiert und darauf der Akku unter einer Ladung Sand versteckt. Einige Zurüstteile, wie Rückspiegel, Spritzbleche an den Radhäusern, etwas Farbe für die Patina und fertig ist der kleine Laster für seine erste Fahrt zur Baustelle.

Sklápěč Zásobník byl namontován na něj a baterie se skrývá pod zatížením písku. Některé další části, jako jsou zrcátko, sprej desky na podběhy, trochu barvy na patinu a je malý automobil na svou první cestu do areálu.

image065

image067

image069

image071

Beste Grüße aus meine Bastelwerkstatt

S pozdravem z mého řemeslnická dílna

13 komentářů: „IFA W50 3-Seitenkipper RC gesteuert

 • Unvorstellbar.Ich wußte nicht,daß etwas ähnliches möglich ist.Du hast meine Bewunderung,Thomas.

 • Je to pěkná práce, kolega ze západního Německa se na modelu vyřádil, jen co je pravda. Doporučuji koupě doopravdického velkého vozu na další vychytávky.

 • Naprosto neskutečné.Já bych na to dupnul už po prvním nezdařeném pokusu.Tomáši dávám velkou jedničku.

 • Thomas,lade bitte ein Video von den Kipper im bewegung auf Youtube.Es ist eine wunderschone Arbeit!

 • Děkuji za pozitivní zprávy, které vás nutí k novým projektům.
  Má také spoustu nákladů na nervy až do model byl definitivně dokončen.
  Odpadkový koš a často byli připraveni 😉
  Bohužel, video bude muset počkat 🙁
  Za několik dní mám velký problém s elektrikou.
  To je frustrující.
  Přijímač má ne více správnou funkci.
  Když je ovládací prvek zapnutý, pak směrová světla vlevo velmi lehké a všechny ostatní světla jsou velmi slabé vidět.
  Funkce Pohon je bohužel již není možné, a bohužel nemohu najít chybu. 🙁
  Zapojení je neporušená a bez poškození, a tudíž bezpečný pouze příjemce může dojít k poškození.
  I proto je třeba nejprve odstranit přijímač a test individuálně.
  Bohužel, v případě, že nepomůže, a to je vadný, je třeba investovat něco nového peněz a nový přijímač koupit 🙁
  Když najdu čas po Vánocích, pak jdu na opravu, a doufáme, že si čas později video z vozidla.
  Je to prostě není v této velikosti tak snadné … to by bylo hezké, kdyby vše funguje okamžitě a bez chyb 😉
  Ale já jsem se vzdát naděje.
  Prosím, přejí mi štěstí, že jsem se najít chybu 😉

 • Jsem starý modelář, který modelaří již 45 let, ale na tohle bych si asi netroufl. Článek jsem četl se zájmem a jen obdivuji trpělivost a jemnou až filigránskou práci. Opravdu perfektní.

 • To je v TT?? Neuvěřitelné…

 • Bohužel, RC přijímač je vadný.
  Důvodem je pravděpodobně elektrostatický výboj.
  člověk nemusí být nutně hladil kočku, pokud budete hrát s takovým vozy.
  Nějak jsem se dostal asi mě účtovány kočkou a pak poslal do přijímače Rc v království nebeském. 🙁
  No, pokud to dovolí rozpočet, pak nový RC přijímač musí být zakoupena a pak se uvidí.

 • Thomas, deine arbeit ist sehr gut, du bist modeler nr 1 .

 • Dobrý den železniční modeláři

  Konečně jsem opravil W50 sklápěč a také trochu video ním.
  Bohužel jsem byl zpočátku jezdit pouze na zkušební dráze pro mé vozidel Faller Car System, ale později jsem udělat video na rozvržení modelu železnice, když mám příležitost.
  Moje kočka byl také velmi zaujatý malým vozidlem. 😉

  Zde je první video z vozidla

  https://youtu.be/ST5AL-zCCwU

  po druhy

  https://youtu.be/VJJLSHnLh7s

  Bohužel, jen ne kvalitní natočený pomocí mobilního telefonu 🙁

  S pozdravem Thomas

 • Co k tomu dodat. Super No.1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Samozřejmě, že nějaké základní cookies soubory používáme (třeba pro pamatování uživatelského jména u komentářů, nebo pro zachování zboží v košíku) a EU chce, abyste to věděli.    Více    Jak vypnout
OK