Krois-Modell – osvětlení vozů nejen v DCC

Dovolte mi, abych Vám představil rakouského malovýrobce železničních modelů společnosti Krois-Modell, která se věnuje především výrobě spřáhel, interiérovému osvětlení vozů a návěstidel ÖBB. Moje cesta ke Krois-Modell byla trochu zdlouhavá. Nejprve jsem kdesi na webu, při mém pátraní po odpojitelných spřáhlech pomocí DCC, narazil v nějaké diskuzi na výše zmiňovaného výrobce. Po pečlivém studování jejich webové prezentace, na které jsou informace při prvním pohledu trochu nesrozumitelné, jsem se rozhodl výrobce nejdříve kontaktovat, poté i ve Vídni navštívit a zakoupit několik výrobků společnosti, o kterých jsem byl přesvědčen, že se budou hodit. Půjde o vnitřní osvětlení osobních vozů a dále o dva druhy spřáhel, jednak kontaktní a také odpojitelná pomocí funkce DCC, která najdou využití spíše u digitálně založených kolegů. Tyto produkty bych Vám chtěl postupně představit.

Začněme tedy interiérovým osvětlením osobních vozů. Údaje výrobce hovoří o tom, že osvětlení se vyrábí v základní velikosti  300×4,5mm, deska je osazena dvanácti smd diodami a vyrábí se ve třech různých provedeních barvy světla. Barvu světla můžeme zvolit buď žlutou, bílou nebo teple bílou. Provozní napětí, které osvětlení snese je udáváno v rozmezí 6,5 – 35V DC nebo AC. Spotřeba proudu je u žlutého 10 – 20mA a u bílého 7,5 – 15mA. Výrobce zaručuje, že plná konstanta jasu osvětlení je už při 6,5V. Použití tohoto osvětlení je možné ve všech modelových velikostech, tedy od N až po HO. Dodávat napětí do osvětlení můžeme tedy přímo z kolového kontaktu, využití spíše v analogu a pro digitálně řízené kolejiště máme více možností. Buď to pomocí funkčních dekodérů, umístěných v každém voze, nebo využitím kontaktního spřáhla společnosti Krois-Modell, ke kterému se dostaneme později a ovládat pomocí funkce dekodéru lokomotivy.

Jen pro úplnost doplním, že můžeme v digitálně řízeném kolejišti použít kolový kontakt, ale vůz nám bude po položení na koleje stále svítit a my, nebudeme mít možnost ovlivnit rozsvícení a zhasínání vozu. Takto vypadá osvětlení v základním provedení.

Součástí každého osvětlení je i jeden přepínač napětí, který zaručuje správnou funkčnost produktu.

Osvětlení můžeme libovolně zkracovat a to vždy mezi diodami na délku, kterou budeme potřebovat pro určený typ vozu. Minimální délka, na kterou lze osvětlení zkrátit je 20mm.

Já se rozhodl osvětlení vyzkoušet ve voze AB z produkce firmy BTTB a tak jsem osvětlení zkrátil na polovinu, tedy šest diod. Zbytek jsem uschoval a použiji pro osvětlení dalšího vozu. Jen upozorním, že k použití zbytku osvětlení je zapotřebí další přepínač napětí, který firma samozřejmě nabízí samostatně k dokoupení.

Přeříznuté osvětlení jsem přilepil ke střeše vozu oboustrannou lepenkou, a to včetně přepínače napětí.

Nejprve se tedy budeme věnovat zapojení v analogu. Použiji stejnou kastli vozu pro oba systémy zapojení kolejiště, jen vždy vyměním podvozek.

K analogovému připojení jsem použil podvozek z modelu rychlíkové vozu BTTB, kde je na každé straně ke kovovému trnu přiletován drátek, který bude následně spojen s vodiči osvětlení.

Vodiče od osvětlení jsem protáhl místem určeným pro WC pod podlahu vozu.

To samé jsem udělal s vodiči naletovanými k trnům od dvoukolí a pod podlahou spojil. Pak už stačilo jen pojezd zacvaknout do kastle a postavit na koleje. Dvojkolí jsou izolována jen na jedné straně, a tak si musíme dát pozor na správné uložení, jinak dojde ke zkratu.

Na ovladači jsem pomalu přidával napětí a čekal na moment, kdy se osvětlení začne rozsvěcet. Samozřejmě jsem si připravil i multimetr, abych mohl změřit napětí, při kterém se nám osvětlení začne rozsvěcet. K mému údivu jsem ovladačem otočil na první polohu a osvětlení se malinko rozsvítilo. Na mulrimetru se ale rozsvítila hodnota 5,05V AC, což mi přijde poněkud divné. Možná je to tím, že mé trafo ze start setu není žádný zázrak a toto je nejmenší napětí, které umí dodat. Jen doplním, že na takto pootočený ovladač transformátoru se mi lokomotiva sotva pohne.

Takto to svítí, posuďte sami.

Na plný výkon trafa jsem naměřil 17,74V AC.

Opět posuďte sami.

Co říci závěrem k analogovému zapojení? Osvětlení funguje skvěle, jen se musí vyladit dokonalý sběr proudu dvojkolím a zabezpečit jeho přívod k osvětlení. Možná by nebylo na škodu vůz umístit na kolejiště s dokonalým přívodem proudu a hlavně lepším transformátorem, než vlastním já a zkusit ještě menší proudy. Taky by asi stálo za to, otestovat osvětlení společně s pulzní regulací, ale v tomto případě, nemohu sloužit.

Nyní se již budeme věnovat zapojení pro digitálně ovládané kolejiště:

Nejprve jsem vůz, zapojený pro analog, bez jakýchkoliv úprav posadil na digitálně napájené kolejiště, abych se ujistil, že výrobcem udávané údaje jsou správné. Pustil jsem napájení kolejiště, v mém případě 16V DC a osvětlení ve voze se rozsvítilo bez jakýchkoliv problémů.

Toto je možnost, jak rychle a bez dalších nákladů osvětlit vozy, ale jak jsem již dříve uvedl, tento příklad není šťastným řešeným, protože vůz se rozsvítí okamžitě po kontaktu s kolejemi. Jak většina z nás už ví, digitálně ovládané kolejiště je stále pod proudem, tudíž nám při tomto zapojení odpadá možnost osvětlením jakkoliv ovládat. Prostě vozy budou pořád svítit, ať je umístíme kamkoliv na kolejiště.

K možnosti ovládání osvětlení můžeme v digitálním provozu využít více možností zapojení. Jedno z nich je osazení funkčních dekodérů do každého vozu a tím docílíme, že můžeme libovolně ovládat světla v každém voze nezávisle na sobě. Tento příklad je asi nejkomfortnějším, ale zato nejdražším řešením osvětlování vozů v DCC. Další možností je použití pevné kabelové spojky, kterou spojíme všechny vozy v soupravě a funkční dekodér použijeme jen v prvním voze soupravy, nebo propojíme všechny vozy i s lokomotivou a osvětlení ovládáme funkcí na dekodéru lokomotivy. Toto řešení je v celku dobré a nejméně nákladné, ale má i své zápory. Většinou se dá použít u ucelených souprav, které nebudeme moci rozpojovat a necháme řazení vozů stále ve stejném pořadí, nebo by se to muselo řešit spojením na nějaké konektory, aby se vozy daly rozpojit.

Další možností je použít takzvané kontaktní spřáhla. Tím se dostáváme k dalšímu produktu společnosti Krois-Modell. Kontaktním spřáhlům se budu věnovat trochu podrobněji.

Společnost Krois-Modell nabízí kontaktní spřáhla pro vozy všech modelových měřítek, tedy HO, TT a N. Já dělám TT a tak se budu věnovat tomuto měřítku a produktu, který jsem pro testování zakoupil. Pro velikost TT se vyrábějí dva druhy kontaktních spřáhel, označované výrobcem jako TTS/2 a TTS/3. Nevím, co označení TTS znamená, ale číslo za lomítkem vždy označuje počet vývodů na každém spřáhle. Já jsem zakoupil spřáhla TTS/2, tedy se dvěma vývody, jednodušeji řečeno pro převod jedné funkce mezi libovolnými vozy. Spřáhlo můžeme zatížit až do 1,2A.

Tyto spřáhla jsou určená do normovaných šachet.

HO: NEM 362 a 363

TT: NEM 358

N: NEM 355

Nyní již k popisu spřáhla. Spřáhlo má na sobě dva kontakty,které při spojení zapadnou do sebe. Vnitřní část (zásuvka), je uvnitř magnetická, takže zaručuje vždy dokonalý kontakt s trnem.

Od spřáhla vedou dva vodiče, které se dají nějakým otvorem protáhnout dovnitř vozu a vodiče nijak nepřekáží spojení vozů, jako třeba pevné kabelové propojky.

U těchto spřáhel je třeba dbát na přesnost osazení šachty, protože jakákoliv malá odchylka může způsobit problémy při spřahování. Takže zde platí ještě více než u jiných spřáhel, nejprve osadit vozy novými koly a pak precizně nasadit šachtu kinematiky.

Já jsem spřáhlo otestoval společně s osvětlením vozu a tak zde uvedu příklad využití tohoto spřáhla.

Nejprve si spřáhlo přidělám na lokomotivu, v mém případě start verzi lokomotivy V100 s dekodérem Zimo MX620. Spřáhlo zasuneme do šachty lokomotivy a vodiče protáhneme dovnitř.

Poté vodiče napojíme na dekodér v lokomotivě. Jeden vodič spojíme s modrým vodičem na dekodéru, tady + a druhý připájíme na plošku přídavné funkce dekodéru, u mě F1. Kdo už digitalizoval nějakou lokomotivu, určitě si s tím hravě poradí. Vše opět složíme a lokomotivu máme připravenou.

To samé uděláme u vozu, do kterého chceme funkci přivést. Já tedy opět vezmu vůz AB, ve kterém již je zabudované osvětlením a do šachty nasadím druhé kontaktní spřáhlo. Šachtu jsem použil od pana Bártka. Protože se jedná pouze o test, je tato šachta vyhovující, jinak bych radši doporučil kinematiky Peho. Nebudu osvětlení v tomto voze nechávat, takže vše zapojím pouze pro tuto zkoušku. Mé rychlíkové vozy musí teprve projít potřebnou úpravou, pak se vše bude instalovat naostro.

Vodiče od spřáhla protáhneme pod podlahu vozu, já jen provizorně, jinak se samozřejmě vyvrtá určený otvor a pod podlahou opět spojíme s vodiči osvětlení, které jsem protáhl prostorem WC již při analogovém zapojení.

Vše opět sesadíme dohromady a postavíme vůz na koleje, kde ho spojíme přes kontaktní spřáhlo s lokomotivou.

Jak vidíme na obrázku, nic se neděje, vůz nesvítí a čeká na povel.

Nyní stiskneme na ovladači příslušné tlačítko funkce dekodéru lokomotivy, v mém případě stále F1 a vůz se rozsvítí.

Tak, máme spojení pomocí kontaktního spřáhla a můžeme pomocí funkce lokomotivy ovládat osvětlení. Toto si uděláme i u dalších vozů a můžeme je spojovat libovolně za sebou, jak budeme chtít a pokaždé jinak. Maximální počet spojených vozů bude záležet na zatížitelnosti dekodéru a spřáhla. U Zimo MX620 je zatížitelnost stejná, jako u kontaktního spřáhla, tedy 1,2A. Při odběru osvětlení maximálně 15mA, používám teple bílé, jich můžeme za sebou spřáhnout tolik, že se ani na kolejiště nevejdou.

Závěrem bych ještě dodal, že Krois-Modell nabízí individuální řešení osvětlení vozů, a to za stejnou cenu, jako stojí základní osvětlení. Rozmístění diod je možné u výrobce objednat v 72 různých místech, a to s jediným omezením, diody musí být od sebe vzdálené 4,2mm. K tomuto účelu je na stránkách výrobce ke stažení speciální šablona vozu, na které se jednotlivé pozice označí a spolu s objednávkou odešlou výrobci. Výrobce vše podle šablony vyrobí a My dostanete přesně to osvětlení, které potřebujete.

Ke spřáhlům bych na závěr dodal, že se mi toto řešení docela líbí, vše dle mých testů chodí naprosto spolehlivě a k mé plné spokojenosti. Jedinou nevýhodou spřáhel Krois je to, že se nedají kombinovat se spřáhly jiných výrobců,čož může být pro někoho problém. Bohužel, je ale pan Krois jediný na trhu, který tyto spřáhla vyrábí a tak si to může dovolit. Já osobně spřáhla ještě neměnil, takže u mně to problém asi nebude.

Celkově tento malovýrobce nabízí spoustu zajímavých věcí ze své produkce, ale také prodává zboží ostatních výrobců, převážně firem Zimo, CT Elektric, LDT , kinematiky Peho a mnoho dalších. Vše se dá pohodlně objednat přes e-shop na stránkách společnosti a není ani žádný problém se zasíláním do ČR. Určitě společnost Krois-Modell stojí za povšimnutí a doufám, že jsem Vám svým popisem tohoto výrobce alespoň trochu přiblížil.

Příště se pustím do spřáhel odpojitelných pomocí funkce DCC, ale to chce trochu času a testování.

17 komentářů: „Krois-Modell – osvětlení vozů nejen v DCC

 • 12. 11. 2010 (15:46)
  Trvalý odkaz

  Parádní článek, super. Chválím.

 • 12. 11. 2010 (15:55)
  Trvalý odkaz

  Pěkná recenze:) zajímalo by mě kolik to osvětlení stojí na stránkách jsem to nenašel…a taky jak jsou ledky zapojeny vypadáto na paralelní zapojení což zde asi není nejvhodnější zapojení. Osvětlení se mi líbí, ale pro analog mi tam chybí ještě nějaký ten kondík. Sám jsem si navrhl DPS s různým počtem diod a kostantním svitem ledek při různé velikosti napětí a bez cca 1500 µF jsem se neobešel aby vagon neblikal. (Po testech píchnu na náš web plošák) Nějak si nemohu pomoci, ale pouštět do kolejí AC proud je trošku podivné 🙂 Možná proto ty ledky začali svítit až na 5V. Myslím si, že většina modelářů jezdí na DCčku.

 • 12. 11. 2010 (16:27)
  Trvalý odkaz

  to Michalz: Zapojení ledek je paraelní,to jsi odhadl správně.Nevím,jek je to s kondíkem,já dodávám do osvětlení prod pomocí dekodéru a žádný problém.Jinak ceny se dají najít u výrobce v e-shopu,ale aby každý nemusel hned na stránky výrobce,napíši je zde.
  žluté: 8,90€
  Bílé: 10,50€
  Teple bílé: 12,50€
  Spínač napětí: 2,90€

  to airwar: Díky moc za pochvalu.

 • 12. 11. 2010 (17:17)
  Trvalý odkaz

  Zajímavé. U LEDek bych si taky dokázal představit nějakou lepší regulaci, třeba zdroj proudu, a jejich sérioparalelní zapojení třeba po čtyřech – otázka je pak snadnost zkracování plošňáku, to by už tak snadno nešlo a min. provozní napětí (vadilo by u analogu). Spřáhlo je zajímavé, pro ucelenou soupravu dobré a snadné řešení. Díky za informace.

 • 12. 11. 2010 (17:24)
  Trvalý odkaz

  to j-novis : Já jezdím na analogu a přes vyhýbky a nečistoty na kolejnicích mi světla problikávají jak dříve ve vozech Y od BTTB kde byli žárovky. Proto jsem si navrhl ten plošáček aby neblikala 🙂 Pokuď-li světla v DCC neproblíkávají (jako, že nečistoty budou i v DCC) tak bych doporučil hodit na „záchod“ píchnou kondík třebas 480 µF/25V 😉

 • 12. 11. 2010 (20:00)
  Trvalý odkaz

  Michalz: jestli jsou všechny diody paralelně za nějakým obvodem, který pro ně sráží napětí, pak stačí kondenzátor na 6,3 V (teoreticky i na 3, ale to je na knap) – tak může mít větší kapacitu při stejném max. rozměru.

 • 12. 11. 2010 (20:56)
  Trvalý odkaz

  to Zlámalík: pokuď je to tak, že ten obvod předtím dává napětí pouze v řádu 2-3,3 V tak není třeba kondík na těch 25V to mi jaksi nedošlo 🙂 ale pokuď-li tam je pouze rezist před diodama tak tam je nutné mít kondík na vyšší napětí.

 • 13. 11. 2010 (19:02)
  Trvalý odkaz

  Zajímavý článek, to spřáhlo by se hodilo i pro soupravy, které mají problémový odběr proudu.
  Dá se sortiment této firmy koupit i u nás?

 • 13. 11. 2010 (20:43)
  Trvalý odkaz

  Mě taky docela zajímají ty spřahla, nejen tyhle vodivé (to mám pro soupravy vymyšlené pomocí dosazovacích hadic) ale hlavně ty rozpojovací. Hlavně by se to hodilo kdyby tím šlo rozpojit Tilligova spřahla, eventuelně ROCO. Takové spřahlo bych rád použil na větší posunovací lokomotivy (čmelouny, žehličky, hektoři) aby mohli posunovat na seřazovacím nádraží. Na svážném pahrbku to ani moc problém není, tam by se spouštělo stejně vždy z jednoho místa takže by se tam dal obyčejný rozpojovač mezi koleje.

 • 13. 11. 2010 (21:02)
  Trvalý odkaz

  to Jacek:Sortiment se dá objednat v e-shopu,pošta do ČR bez problémů,poštovné 5€.U nás bohužel zatím nikdo neprodává.
  to TTMili.Jak jsem psal v recenzi,spřáhla nejdou kombinovat se spáhli jiných výrobců.

 • 13. 11. 2010 (22:19)
  Trvalý odkaz

  J-novis: No o kombinaci ani tak nejde spíš by mě zajímalo jak to spřahlo celkově vypadá. Ono by nebyl až takový problém případně provézt nějaké změny aby se dalo s nějakým zkombinovat. Hlavně aby rozpojovalo.

 • 14. 11. 2010 (8:35)
  Trvalý odkaz

  TTMili: Vydrž,na recenzi se pracuje.Až dokončím všechny testy, včetně možných i nemožných kombinací,zveřejním.

 • 15. 11. 2010 (10:14)
  Trvalý odkaz

  Zdravím všechny chválím recenzi opět skvělí příspěvek jako vždy. Nicméně se chci zeptat nemá někdo zvás telefonní číslo na někoho od hekttora? potřebuji s nima vyřídit jednu objednáv¨ku a nemám telefonní kontakt. Děkuji

 • 15. 11. 2010 (10:25)
  Trvalý odkaz

  Tak jim napiš, asi vědí, proč mají jako kontaktní údaje mail?! Nebo zkus nakupovat příště u pojezdy.eu – ceny stejné ale jsou určitě pružnější, zatím mám dvě velmi pozitivní zkušenosti s nákupem drobností – blesková komunikace. Případnou další diskuzi na toto téma doporučuju přesunout do návštěvní knihy, sem jen komentáře týkající se článku 🙂

 • 4. 4. 2013 (4:19)
  Trvalý odkaz

  Pan Krois již vyrábí i tří a čtyřpinová spřáhla. Všechny tyto spřáhla jsou jak pro velikost TT tak i N.Již jsem zakoupil čtyřpinová a propojil jimi soupravu nových ypsylonek od Tilliga ve složení AB,B,B na digitál jen s jedním dekodérem.
  To Michalz:kondenzátor se připojuje na dva pájecí body na destičce spínače napětí.Pod lupou je to tam vidět včetně značky plus,kvůli správné polaritě.Dle slov pana Kroise je hodnota elektrolytického kondenzátoru max.220mikroF/35V.
  Zde je odkaz na jeho e-shop:http://shop.krois-modell.at/Krois-Modell:::1.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..