Digitál (DCC)

Jak jsem prolezl celé menu u MultiMausu

dsc_0376Dneska se možná opět spousta lidí opět pousměje nad jednoduchostí toho, co budu dokumentovat, ale i tak jsem se rozhodl to zde zachovat pro budoucí generace. Je totiž dost lidí, kteří sice mají tak základní vybavení jako MultiMaus, ale téměř s ním neumí pracovat a bohužel ho tak degradují jen na prostý ovladač s kolečkem.

Není to ani suplování návodu, ten je ale pro jednoduché úkoly snad i zbytečně obsáhlý. Každý ho snad ke své myši má, případně se dá prohlédnout z internetu.  Ale znám ze svého okolí spoustu (většinu) uživatelů, kteří manuály nečtou z principu, ať jsou na cokoliv. Tak třeba když si to tu přečtou, tak se něco nového dozví. A sám jsem hledal dlouho na internetu něco tak triviálního, kde by toto bylo popsané, až jsem si na to metodou pokus omyl přišel zase skoro sám.

Takže. Výchozí věc, ze které vyjdu, je adresní režim lokomotivy (L). Obrazovka říká, že mám lokomotivu, s adresou 2, lokomotiva právě stojí, a naposledy jela doprava.

dsc_0328

Jízda vpravo – šipka se nezměnila, ale lokomotiva s adresou 2 jede. To je snad to základní, na co přijde každý 🙂

dsc_0336

Lokomotiva stojí – ovladač ve středu, na displeji pauza.

dsc_0337

A lokomotiva vlevo.

dsc_0338

Tlačítkem se přepíná v režimu lokomotivy na vedlejší adresy.

dsc_0339

Při podržení Shiftu (šipka vlevo dole) a stisku šipek se přepínání posouvá rovnou o stovky – vhodné hlavně pro příslušenství, nebo si seskupit lokomotivy podle určitého klíče po stovkách (například elektrické od 0 do 99, dieslové od 100 do 199 atd.).

dsc_0340

Shift má funkcí víc, jeho podržením se na displeji zobrazí malá šipka (pod písmenem L).

dsc_0341

Teď si na lokomotivě rozsvítím nějaká světla. Stiskem jedničky v režimu lokomotivy zapínám na této lokomotivě funkci 1 (také označováno jako FN 1) – na displeji se rozsvítila jednička. Mimo to funguje na rozsvěcení ještě OK (světla/hvězdička). Záleží, jak je která lokomotiva nakonfigurovaná z výroby.

dsc_0344

Nyní stisknu dvojku, zapnula se funkce 2. Pokud má například osvětlení do Rybáku nastavené osvětlení na funkce 1 a 2, zvolím adresu konkrétního osvětlení (ve výchozím stavu adresa 3) a mačkáním jedničky a dvojky rozsvěcím jednotlivé okruhy.

dsc_0345

Trojka spouští funkci 3.

dsc_0346

A opětovným stiskem dvojky vypínám funkční výstup 2 na dekodéru lokomotivy s adresou 205 – jasné, ne? 🙂

dsc_0347

Tlačítkem příslušenství se přepnu do režimu ovládání výhybek, návěstidel a dalšího (režim T), adresa 26, přehozeno do přímého směru (nebo pokud se jedná o návěstidlo, tak v pozici 1). Současně vidím, že poslední vybraná lokomotiva (adresa 2) stojí a naposledy jela vpravo.

dsc_0331

Pro příslušenství levým tlačítkem přehazuji do přímého směru.

dsc_0332

Pravým tlačítkem do odbočky. Myš samozřejmě nepozná, co máte na přestavníku nastaveno jako přímý směr, je tedy potřeba při zapojování přestavníku otestovat správnost zapojení a případně ovládací vodiče na svorkovnici prohodit. Dalo by se říct, že pro Myš je vždy poloha přímo výstupem A a poloha do odbočky výstup B na dekodéru. Stejně by to mělo fungovat u návěstidla – tedy například přímý směr bude zelená a odbočka bude červená.

Tady si možná dovolím malou osobní poznámku – NEHLEDEJTE V TOM VĚDU! Je to jen ovladač, který převádí do digitálního signálu to, co mu řeknete. Myš tímto jen vydává dekodéru příkaz “pro adresu 26 přepni na výstup B” a je myši už jedno, co je na druhém konci za posluchače a připojená zařízení. Stejně jako při jízdě vlaku – vy jen říkáte myši, že chcete nastavit pro vlak s adresou 4 rychlost například na hodnotu 45 ze 128 stupňů. Myš nepozná, jestli je to Rosnička nebo ICE a jak rychle jede. I když si do Knihovny napíšete, že adresa 4 je ICE, vytočení ovladače do maxima udělá jen to, že pošle příkaz “adresa 4 = rychlost 128”, ale pokud je v dekodéru nastaveno CV5 na 50 z 255 (tedy maximální rychlost zhruba na pětině maxima), pak ani ICE nepojede tryskem, ale bude se na maximální vytočení knoflíku plížit pomalu nádražím.

Doma jsme takto měli kdysi rozpravu u nové pračky. Pračka má sice 56 programů, ale vše je to jen průnik délky, intenzity a teploty. Tedy například program 1 říká, že doba bude 60 minut, intenzita 3 z 5 a teplota 90st. Rozhodně to neznamená, že pračka pozná, že jste tam dali dvoje džíny a bude se k nim podle toho chovat. A také to neznamená, že vám ty stejné džíny pračka na stupeň 4 roztrhá ze své vůle. Je to úplně stejný princip převodu příkazů z čudlíků do nějakého režimu fungování přednastaveného podle vložené logiky.

Projděte si celé menu ovladače, zkuste si vše prolézt a ve chvíli, kdy si nebudete jisti, stačí se přes STOP vrátit o úroveň výš. Když někde něco potvrdíte, vždycky se dá Myš resetnout do továrního nastavení, ale většinou stačí opakovat stejný předchozí krok jen s opačným nastavením. Rozhodně vám myš nebouchne v ruce, ani se nekousne ani nic jiného. Prostě se toho nebojte, zase tolik tam toho nastavení opravdu není.

dsc_0333

Tlačítkem STOP přeruším přívod ke kolejím v případně hrozící srážky, vykolejení atd. Opětovným tlačítkem přívod proudu zase zapnu.

dsc_0335

Adresu příslušenství volím nejlépe ručně – stiskem číslovek lze navolit požadovanou adresu přímo

dsc_0348

Potvrdit zadávání stiskem OK. Doplní se nuly před adresu, a nyní je možné ovládat už konkrétní výstup s adresou 25.

dsc_0349

Navolení adresy 564 – pokud někdo tolik adres má 🙂

dsc_0350

Opět může být dobrou volbou si výstupy rozdělit do skupin, například od 0 d 99 výhybky, od 100 do 199 návěstidla atd., nebo naopak 0 až 99 nádraží 1, 100 až 199 nádraží 2… možností je mnoho, určitě není potřeba se držet nepřerušené číselné řady.

dsc_0351

A zase si příslušenství s adresou 564 (ať už je to cokoliv) přehodím šipkou.

dsc_0352

Trošku složitější bude práce v Menu, ale kdo někdy držel v ruce mobilní telefon, musí být schopen tím projít do 10 minut – položek je tam na dnešní poměry srandovně málo.

Do menu se dostanu stiskem Shift (šipka nahoru) a Menu. První funkce je Loco, druhá Programování.

dsc_0355

dsc_0356

Pohybuji se opět šipkami tam a zpět. Pro posun o úroveň výš stisknu STOP.

dsc_0357

Nejdůležitější a nejvíce používaný je v menu režim Programování (pozice 2), což je ostatně velká výhoda MultiMausu, který toto programování umožňuje relativně rychle a komfortně.

dsc_0358

Třetí je nastavení (Settings), které budete potřebovat jen občas.

dsc_0359

V režimu Loco (lokomotivy) si můžu vytvořit databázi lokomotiv a ty si pojmenovat. Tedy Loco – OK.

dsc_0360

Myš v sobě v tuto chvíli žádné lokomotivy uložené nemá, ptá se mě, jestli chci založi novou (New). OK.

dsc_0361

Nyní se mě ptá na název lokomotivy.

dsc_0362

Můžu si jí pojmenovat libovolně v rámci dostupných znaků, píše se na klávesnici jako se dřív psaly SMS na mobilu – pamatujete, ne? 1x stisk dvojky = A, 2x stisk dvojky = B a tak dále 🙂

dsc_0363

Po zadání názvu stisknu OK, uloží se lokomotiva se jménem.

dsc_0364

Nyní se mě systém ptá na adresu, kterou k uložené lokomotivě přiřadit. Lokomotiva musí mít na tuto adresu dekodér naprogramovaný (nyní neprogramujete dekodéry, jen vytváříte v myši databázi lokomotiv). Zadám třeba adresu 25 – tedy říkám, že adresu lokomotivy 25 budu mít uloženou jako lokomotivu CKU.

dsc_0365

Opět stisknu OK, myš se mě ptá na počet jízdních stupňů v ovládání lokomotivy. 12 bych nedával, 24 snad výjimečně, pro plynulý provoz určitě pouze 128 stupňů. A opět OK, tím je alias lokomotivy uložený. Já zatím jezdím v testovacím provozu jen na adresy, pojmenovávání lokomotiv je dobré snad hlavně pro děti a občasné fíry, aby si snadněji vybrali svou oblíbenou lokomotivu.

dsc_0366

Na prvních fotkách jsem byl v režimu lokomotiv, a to ve volbě adresní, kde se volí přímo adresy. Toto lze přepnout opět v menu pod položkou Mode (mód). Zvolím OK.

dsc_0367

Nyní můžu přepínat šipkami mezi možností Address (adresní režim) nebo Library (knihovna uložených aliasů).

dsc_0368

Stiskem OK potvrdím danou volbu.

dsc_0370

Nyní po návratu do úvodní obrazovky (přes stisk STOPky kolikrát je potřeba) jsem v režimu knihovny, tedy už nevidím u lokomotivy číslo adresy, ale vidím její Alias. Pokud teď zatočím ovládacím knoflíkem, rozjede se mi lokomotiva s adresou 25.

dsc_0371

V podmenu Loco se dá knihovna upravovat (Edit)…

dsc_0372

…mazat lokomotivy (Delete)…

dsc_0373

…vyhledávat (Search)…

dsc_0374

… odesílat knihovnu do jiné myši – zvolte OK.

dsc_0375

…a na druhé myši, kam chcete zkopírovat seznam vlaků, stiskněte ihned poté Receive (přijmout). Tak nebudete muset do všech myší ťukat lokomotivy všude ručně.

dsc_0376

Druhá položka hlavního Menu – Programování. Stiskem OK se dostanu hlouběji do menu.

dsc_0377

První funkce je nastavování hodnot CV. Teď půjdeme programovat. Funkce CV Mod (úprava CV), stisknout OK. Pár důležitých hodnot, které budete na začátku potřebovat/chtít programovat, aby lokomotivy jezdily.

 • CV1 – adresa dekodéru, na které bude “vlak poslouchat” (výchozí hodnota většinou 3)
 • CV2 – rozběhové napětí – při jakém napětí se lokomotiva rozjede, tuto hodnotu buďto neměnit nebo konzultovat s manuálem dekodéru
 • CV3 – zrychlovací křivka – opět až pro hraní si s nastavením odlišné dekodér od dekodéru
 • CV4 – zpomalovací křivka – opět až pro hraní si s nastavením odlišné dekodér od dekodéru
 • CV5 – maximální rychlost – toto je asi nejužitečnější věc v digitálu, ve výchozím stavu je nastavena hodnota 255 (vlak jede na maximální vytočení maximální rychlostí), zkuste nastavit například na 100, uvidíte, jak pojede vlak při maximálním vytočení ovládacího kolečka výrazně pomaleji. Lze nastavovat cokoliv od 1 do 255, na 1 se lokomotiva zřejmě ani nerozjede, protože maximální rychlost bude menší než potřebné napětí pro rozjezd. Zkuste nastavovat něco od 50 výš a případně potom upravujte.

dsc_0378

Myš se ptá, kterou CV chci programovat. Stisknu jedničku a OK – tím říkám, že chci programovat CV 1 (tedy adresu lokomotivy).

dsc_0379

Teď se myš ptá na hodnotu (V=Value) této CV.

dsc_0380

Zadám například 4. Tím říkám, že CV1 bude odteď 4, tedy adresa právě programované lokomotivy bude 4. Při programování lokomotivní adresy budou naprogramovány všechny lokomotivy, které jsou právě připojené k signálu. Při programování 1 lokomotivní adresy je tedy potřeba ostatní lokomotivy sundat z kolejiště, nebo mít speciální programovací kolej.

dsc_0381

S tím souvisí možnost programování. Ta je schovaná pod funkcí 3 – Mode.

dsc_0382

Lze zvolit možnost CV, ta programuje všechny hodnoty včetně lokomotivní adresy, ale lokomotiva musí být na samostatné koleji, jinak dojde k přeprogramování všech lokomotiv.

dsc_0383

Šipkou můžu přejít na režim POM (programming on main – programování na hlavní koleji) ve kterém nelze programovat adresa lokomotivy, ale již naadresovaným lokomotviám jdou měnit ostatní CV přímo na kolejišti bez potřeby sundavání ostatních lokomotiv.

dsc_0384

Přepnul jsem do režimu POM a zkusím se vrátit do Programování CV Mod.

dsc_0385

Chci nastavit adresu lokomotivy (CV 1).

dsc_0386

Stisknu OK a vyskočí Error – v režimu POM nelze programovat adresu lokomotivy. To je pojistka, aby právě nedošlo k nechtěnému přeprogramování jiných lokomotiv.

dsc_0387

Takže přepnout zpět do režimu CV, dát ostatní lokomotivy pryč, a pak teprve programovat adresy.

dsc_0388

Třetí položkou v hlavním Menu je Nastavení (Settings).

dsc_0389

Tady jde pod položkou Display volit například intenzitu podsvětlení displeje (Backlight).

dsc_0391

Nastavím třeba 8 – šipkami zvolím hodnotu, jaká mi vyhovuje, a potvrdím OK.

dsc_0392

Další je User interface (uživatelské rozhraní).

dsc_0393

Zde lze volit jazyk (Language). Já nemám nahranou Češtinu a a ni mi to nevadí, přepnul jsem si alespoň z výchozí Němčiny do Angličtiny. Z Němčiny by se jazyk přepnul přes Shift+Menu => Einstellungen => Sprache.

dsc_0394

Šipkami si zvolím požadovaný jazyk, mám jich tam asi 5. Potvrdím OK.

dsc_0395

Další v Nastavení je položka X-Bus. To je nastavení sběrnice XpressNet. Zvolím OK.

dsc_0396

Zvolím volbu Address (adresa). Ještě je zde volba Automat.

dsc_0398

Nyní je nastavena adresa 27 v rámci XpressNet. To je adresa MultiMausu v zásuvce Master.

Každé zařízení na sběrnici musí mít svou unikátní adresu. Proto, pokud budu mít myší víc, musím ostatní myši v zásuvce Slave nastavit na jinou adresu, jinak se budou myši nebo jiné ovladače se stejnými adresami “hádat”. Zde můžu adresu přepsat a potvrdit OK.

Manuál o tom hovoří následovně:

Po vyvolání podmenu „adresse“ je vám zobrazena aktuální X-bus adresa. Tuto můžete snadno přepsat. Hodnoty: 0–31, tovární nastavení: 27 (jen master multiMAUS) – Potvrďte klávesou „Světlo/OK“. Dostanete se zpět do výchozí úrovně „Adresse“.

„AUTOMAT“ dělá to co má: hledá v digitální soupravě volnou X-BUS adresu pro multiMAUS. Tovární nastavení: vypnuto – Potvrďte klávesou „Světlo/OK“. Dostanete se zpět do výchozí úrovně „AUTOMAT.

Pro více MultiMausů tedy bude lepší nechat volbu Automat, kdy by měla být přidělena jakákoliv volná adresa. Tuto možnost jsem neměl jak ověřit. Například na ovladači TCO mám výslovně přepínač pro ruční nastavení pevné adresy, tedy ozkouším později až bude vše zapojené.

dsc_0401

Volba Speed (rychlost) volí, v jakém počtu rychlostních stupňů bude fungovat sama Myš.

dsc_0403

Určitě opět doporučuju zvolit 128 stupňů, jinak je každé zrychlení na lokomotivě skokově znát, pokud nemá nastavenou žádnou zrychlovací nebo zpomalovací křivku.

dsc_0404

Můžu opět vybírat šipkami hodnoty 14, 24 a 128. Potvrdím OK.

dsc_0405

Položka Infos (informace) je už jen tak pro zajímavost.

dsc_0406

Dozvíme se zde například verzi sběrnice, verzi softwaru myši a další. To se může hodit, pokud uvažujete nad upgradem softwaru, abyste věděli, jestli už náhodou poslední software nemáte.

dsc_0407

Já mám verzi 1.02. Dnes existují i novější verze, ty lze nahrát například přes centrálu Z21, tedy je potřeba sehnat někoho, kdo toto umí.

dsc_0408

Pak je zde spousta dalších věcí, třeba programování dlouhých adres, ale to považuju v tuhle chvíli za zbytečné a sám jsem do toho zatím považoval zbytečné zabředávat. Jsou modeláři, kteří si rádi hrajou s myší, nastavují tam vše možné včetně kompletního nastavení dlouhých adres, a ve výsledku mají 2 mašiny a 3 výhybky. Bylo to někomu k něčemu užitečné? Dejte vědět do komentářů pokud ano i ne 🙂 Tak… a pojďme radši zase modelařit.

21 komentářů: „Jak jsem prolezl celé menu u MultiMausu

 • Hezký, ale na mě to bohužel nefunguje, pokaždý se v tom ztratim. A to jsem se kdysi snažil jet podle návodu bod po bodu. Tohle mi připadá zmateční ještě víc – jakýmkoliv pokusem o zásah většinou víc informací ztratím, než naprogramuju, takže jsem digitál omezil jen na úzkou a každý stroj mi programoval odborník. Elektronika mě prostě minula….

 • To Strelec: Ja som sa tiež s MM dlho trápil, ideálne je nahrať si do nej češtinu, slovenčinu a hrať sa s ňou a dostaneš sa do toho. Programoval som jednotlive CV do dekoderov výhybiek /12 výhybiek/, vratnej slučky od Fuldu a po 2 dňoch už nepotrebujem ani pomocné tabulky /no dobre píšem si/. Stačí fakt vziať MM do ruky a hrať sa s nastaveniami. Ak si zvládol mobil, zvládneš aj toto.

 • No to je něco pro nás relátkama políbené 🙂 díky

 • Hodily by se tipy-triky k MM – jak zapnout režim, kde po stisku klávesy krátce se zapne zvuková funkce na stálo a při přidržení jen mžikem, klidně i to programování dlouhých adres.

  Já třeba dlouhé adresy používám – vždy mám z nového označení poslední čtyři číslice – kromě kontrolní – a je to podle mě přehledné. Byť mám jen sedm lokomotiv v digitálu.

  A hodí se také napsat, že MM neumí ovládat analogové lokomotivy bez dekodéru. Prostě takové tipy pro každého na jednom místě…

 • Bezva článek, určitě se bude hodit, jestli ke mě někdy ten digitál dorazí… Ale nejvíc mě zaujaly ty jízdní stupně- tohle fakt Multimyš umí? Žil jsem tuším z Jackových stránek v domnění, že tohle umí jenom ta jeho centrála, takže to je omyl?

 • Originální návod jsem přečetl, některé části nepochopil a nakonec jsem to rozchodil stylem pokus/chyba včetně programování. Návod zde je nesrovnatelně přátelštější.

 • Ke mně digital torazil ve formě start setu s bílou z21-kou. Na něčem se to je třeba naučit. O MM uvažuju až časem k centrále nano.
  Až budu stávět svůj vysněný panel. Takže info z článku se určitě bude hodit.
  Zatím jsem ve fázi sbírání info a nákupu matroše a stavím jen takové maličké kolejišťátko,ovál s nádražíčkem,ať si mám kde zajezdit,naučit se jednak DCC,jednak modelařinu co se týče krajiny atd.
  Tyto stránky jsou pro mně velkým zdrojem nápadů a informací a taky dobrých rad a i recenzí.
  Díky moc za ně.

 • díky za návod. já to před rokem nějak dal intuitivně. po roce jsem byl už úplně mimo. návod k MM mě v tom udělal totální guláš – to je fakt rychlejší cesta metodou pokus omyl. tento návod je ideální. takže naprogramovaná další mašínka a ještě jsem se dozvěděl další ínfo 🙂

 • Ďakujem za upresnený návod. Veľa vecí z MM poznám ale takto si to prečítať znova je super

 • dobrý den.zakoupil jsem start set od roco s myší vláčky a z21 start.po zapojení všeho se mi na myši obejevilo hlášení error13.v manuálu jsem se sice dočetl vo co go ale moc mi to nedalo.v čem je tedy problém při této chybě.děkuji za odpověd
  oršulík

 • Podle diskuze na modely.biz je vina v kabelu. Myslím, že jsem měl stejný problém- prodejce mi dal špatný a musel jsem ho nechat vyměnit za nějaký s jiným počtem pin…

 • Jsem analogista (H0), ale doba si žádá být trochu v obraze…
  Digitál přináší řadu výhod, ale samosřejmě i nevýhody. Za výhodu považuji zvuk – ale málokterý je povedený. Spousta mašin (např.ROCO) mě velmi zklamala, pokud uhnete očima jinam, zvuk se mění na rámus a běda jak jede více loko najednou! Ale pro vychutnání jízdy jednoho vlaku s dobrým zvukem – super.
  Tento článek – díky za něj – upřesňuje informace a probouzí paměť toho, co mě ukázal kolega přímo na myši.

 • To Pepé: ked zvuk do mašiny, tak jedine od Jacka. Tie zvuky čo sú dodávane od vyrobcu nestoja za nič. Šetrím na zvukový dekoder a už sa teším až mi Jacek nahrá do úzkej TU47 zvuk.

 • Zdravím, na myši mi nejdou programovat CV. Když tam doklikám, tak tam místo CV svítí jen C a když žádám číslo, musím vypojit a zapojit centrálu do zásuvky, abych odtamtud odešel, jinak reset… Souvisí to s tím, že mám centrálu z21? Díky

 • Dobrý večer, lze Multimausem ovládat celé kolejiště? (15vyhýbek)
  Někde jsem slyšel, že je možné Multim. ovládat celé úseky…
  Nějak mi v tom nejde se zorientovat…prosím o oradu, Díky. 🙂

 • Určitě ano, 15 není moc. Úseky v DCC nejsou. Vydávají se tím příkazy vlakům (dle čísla loko) a výhybkám (dle čísla výhybek).

 • Zdravím,chcem sa opýtať že asi som na myši niečo zmačkol a keď idem nastaviť cv tak mi tam vľavo svieti ikona W= a mala by svieťiť S= ako to vrátiť naspeť trápim sa už dlho a mám dojem že kvoli tomu mi nejdú nastavovať cv programy ,dík

 • Jedině přepnutý jazyk, jinak nevím. Ten displej nemá možnost si zobrazovat “jen tak něco” a nejsem si vědomý, že by tam nějaká taková funkce při programování byla.

 • Hodně užitečné. Mě to hodně pomohlo.
  Měl bych prosím prosbu a fakt to nemohu nikde najít.
  Prosím kde a jak se otáčí v Multimaus polarita resp. směr jízdy jíž naprogramování lokomotivy od výrobce.
  Buďte prosím někdo ochotný mi to tady napsat -;)

 • Ronoath: Moc děkuji za povšimnutí, vysvětlení a odkazu.
  Moc si toho vážím

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Samozřejmě, že nějaké základní cookies soubory používáme (třeba pro pamatování uživatelského jména u komentářů, nebo pro zachování zboží v košíku) a EU chce, abyste to věděli.    Více    Jak vypnout
OK