09
06/14
rubrika: Kolejiště a doplňky, autor: Střelec

DSCN0445Stavebnice nádraží Adršpach od Šikulů je laserovaná klasika ze dřeva a lepenky různých tlouštěk. Po vybalení z nevelké, leč totálně zaplněné krabice na mě čekalo neuvěřitelé množství aršíků s díly, lepidlo, návod a kousek mosazné trubičky na komíny.

Jako první jsem prošel několikastránkový návod a seznam dílů. Následovala kontrola kompletnosti a kvality provedení. Na rozdíl od jiných stavebnic zde trámová konstrukce střechy postrádá zámky krokví a vnější povrch oboustranně barvených stěn budovy je zdrsněn na první pohled nepříliš vhodným způsobem.

DSCN0280

DSCN0281

DSCN0282

DSCN0283

DSCN0284

DSCN0287

DSCN0288

Stavbu návod doporučuje se začít předbarvením některých dílů a pak pokračovat lepením komínů a oken. Předbarvit je nezbytné hlavně dřevěné části – trámy a dveře, někdo natře i střešní kování, které je z lepenky, barvou vzdáleně připomínající pozinkovaný plech. V rámci přípravných prací jsem do základové desky vyřízl několik otvorů pro budoucí instalaci osvětlení (předvrtané otvory od výrobce nekorespondují s mými zásobami elektromateriálu), barvení přišlo na řadu později.

DSCN0322

DSCN0323

DSCN0324

Okna mají pět základních dílů – špaletu, vnitřní a vnější rámy + odpovídající zasklení, k tomu vnější ostění (štuk) s parapetem. Při lepení nesmí nic „ujet“ (ta možnost tu bohužel je), jinak bude okno „šejdrem“. Vřele doporučuji vnější ostění s parapetem sestavit, následně přebarvit (laserování výpalek tónuje do hněda) a nalepit je kolem okenních otvorů s pomocí úhelníku, nebo školního trojúhelníku (kvůli kolmosti). Až po této operaci můžeme zalepit do otvorů sestavená okna, jinak se může stát (jako mě, a nejen mě), že okna budou po stěnách „vrávorat“. K oknům jsou dodávány i předtištěné „záclony“ v několika variantách, ale ty jsem nakonec nepoužil.

DSCN0325

Po oknech následují všechny tři komíny. Zde je nutno začít naporcováním mosazné „komínové roury“ na tři stejné kusy a pak následuje vlastní stavba. Každý komín má spodní část (4 stěny + přepážku), horní část (4 stěny), hlavici (3 vrstvy), komínovou rouru, na kterou se navlékají tři lepenkové kroužky (jeden u hlavice jako „těsnění“, zbylé dva tvoří „korunu“ pod vrcholem komína) a spodní oplechování ze dvou dílů. To je dohromady 18 součástek na jeden komín.

DSCN0332

DSCN0334

DSCN0335

DSCN0336

DSCN0338

DSCN0339

V mezičase můžeme (pokud jsme tím rovnou nezačali) nabarvit dřevěné díly (dveře, trámy), upravit barvu podezdívek, schodů, perónu, parapetů malých okének a opěrek konstrukce nástupiště, případně přebarvit i díly, které mají šedou barvu zašlého pozinkovaného plechu – v reálu bývají plechy často barvené (nebo prorezlé). Načerníme komínové roury a můžeme provést barevné retuše na komínech – díly jsou sice lakované z výroby, ale řezy si zachovávají původní barvu lepenky.

DSCN0346

Osobně jsem kromě trámů dobarvoval „štukování“ kolem oken a dveří, parapety drobných okének (bílil jsem je, protože se mi v betonové šedi nelíbily), „plechy“ a nakonec i dlaždice perónu. Zde se mi nezamlouvala jejich betonová šeď, takže dostaly povrchovou úpravu v hnědočervené a okrové barvě starých „nádražních“ dlaždic a k tomu hned ušpinění „špinavým lakem“.

DSCN0347

Stavba dál pokračovala podle návodu – do stěn jsem vlepil sestavená okna a dveře, záslepky sklepních okének (jsou žluté, bude dobré je předem načernit) a jejich dvířka, odpreparoval a znovu (jakž – takž rovně) nalepil nejvíce vrávorající štukování oken a po zaschnutí začal sestavovat stěny na základové desce. Nejprve jsem je sesazoval na sucho a pak postupně zevnitř spoje zalil lepidlem. Do stěny přilehlé k perónu jsem vsadil patky vzpěr střechy a zevnitř je zajistil lepidlem. Měly tendenci se při manipulaci štěpit po vrstvách (jsou též z lepenky), takže jsem je po zaschnutí lepidla zpevnil vrstvou barvy. Po zaschnutí jsem instaloval přiložené přepážky (umístěním víceméně odpovídají reálným příčkám) a vše nakonec bez problémů uzavřel stropem. Kdo osvětluje vnitřky vestavěnými diodami, musí je instalovat nejpozději v této fázi. Pokračoval jsem vlepením dlažby perónu, schodů přístavku a podezdívek – vše v pořadí podle návodu. Následovalo dolepení schodů u dveří na perón a přilepení dekorativního štukování tamtéž. Je to celkem velký a tenký díl, proto při manipulaci doporučuji dbát zvýšené opatrnosti. Zasklil jsem půdní okénka zbytky fólie (návod s něčím takovým nepočítá).

DSCN0348

DSCN0351

DSCN0352

DSCN0353

DSCN0362

V souladu s návodem jsem na hrany stavby nalepil pozednice, do výřezů ve vrcholech štítů instaloval hřebenové trámy a následně zalepil trámové vzpěry střechy perónu. Ty mi šly na místo dost ztuha – natření patek zvětšilo jejich objem, v laku „od výrobce“ by vše sedělo „na chlup“. Po instalaci základního trámoví je řada na rohových štukových dekoracích, které zakryjí spoje v rozích stavby. Ty se musí vylaserovanými otvory navléci na vyčnívající trámy a pak nalepit na svá místa, což není nejjednodušší proces, pokud je nechceme poškodit. Nejhorší je dekorace na čele přístavby, protože se musí oblepit na stěnu kolem krajního nosného trámu střechy perónu. Je přitom zapotřebí opatrně manipulovat s dílem a lepidlem, které nesmí přetéct, ale musí ho být dost, aby předčasně nezaschlo a materiál se bezpečně slepil.

Proto bych na tomto místě doporučil upravit stavební postup: Po nalepení pozednic a hřebenových trámů na místo zalepit jen krajní vzpěru střechy perónu na jeho vnějším okraji, pak nalepit štukové dekorace na celou stavbu a až potom instalovat ostatní vzpěry a jejich spojovací trám. Usnadní to manipulaci s díly a sníží riziko poškození. Lze postupovat i tak, že se výše uvedená vzpěra umístí až po nalepení štuku, ale pak je větší pravděpodobnost, že se štukování a v důsledku toho ani vzpěru nepodaří umístit úplně přesně.

Po nalepení nárožních dekorací se ještě kousek pod horním okrajem stěn dolepí podle návodu vodorovné štukové linky. Jejich přesnou výšku musíme odhadnout z obrázků, na stěnách stavby žádné vodítko není. Když dekorace zaschnou, přijde čas na střešní krokve. Zde doporučuji znovu pečlivě prohlédnout obrázky v návodu, protože pro rozmístění většiny krokví není žádné jiné vodítko (na přístavbě se některé krokve kryjí se vzpěrami zastřešení nástupiště). Postupně žiletkovou pilkou (nebo ultratenkým skalpelem) vyřežeme z „aršíku“ jednotlivé krokve a postupně je lepíme nejprve na přístavbu a pak na obytné křídlo nádraží. Tenká čepel je na oddělování dřevěných dílů nutná – spáry v „aršíku“ jsou velmi úzké a silnější čepel může při oddělování zlomit díl pouhým tlakem ve spáře.

DSCN0365

Po úspěšném nalepení a zaschnutí krokví na střechy nalepíme lepenkové podbití (pozor – musí si na trámy sednout přesně!) a spoje na styku obytného křídla a přístavby „zaplechujeme“ úžlabími z červené lepenky. Doporučuji je pečlivě vytvarovat a vlepit co nejvíce na těsno, usnadní to lepení střešní krytiny.

DSCN0380

DSCN0385

DSCN0386

DSCN0387

DSCN0388

Čekají nás pokrývačské práce. Ty jsem zahájil „rozcvičkou“ – polepením střechy vchodového přístavku – nalepoval jsem pásky „eternitu“ směrem od spodní hrany k hřebeni tak, aby vznikl pravidelný vzor. Po jejím dokončení jsem pokračoval střechou přístavby – nalepením oplechování dolní hrany na střechu nad perónem a nalepením pásku ze zbytků „eternitu“ těsně nad jeho hranu a následně pokračoval zdola nahoru. Je zapotřebí hlídat, aby se pásek přilepil po celé délce, jinak se krytina při povrchových úpravách zdeformuje v místech, kde se pásky nepřilepí.

Při té příležitosti jsem zjistil dvě věci – 1) že pásků v aršíku je víc, než bude třeba, 2) že většina z nich je delší, než je zapotřebí. Tudíž je nutné každý pásek poměřit a „zarovnat“ na jednom konci (se šikmým zakončením) na potřebnou délku. Když s polepováním dorazíme ke hřebeni, pokryjeme obdobným způsobem protilehlou část střechy. Zde pásky sedí lépe a krátil jsem je jen o jeden „čtverec“. Kdybych úžlabí nalepil více na těsno, patrně by délková úprava v této partii nebyla nutná. Pozor! Tam, kde není spodní okraj střechy „zaplechován“ se jako první dává pásek eternitu s díly „vyskládanými“ rovně. Po pokrytí druhé poloviny střechy přístavby jsem pokračoval s pokrýváním na obytném křídle – nejprve na straně podél spojů. Začátek je nutno vyměřit – jedna strana mi vyšla přesně na úžlabí, druhá vedle něj. Až dodatečně jsem si uvědomil, že jsem mohl nejspodnější řadu eternitových „zubů“ vynechat a začít o „čtverec“ delším dílem – i zde je v počtu pásků rezerva. Pokrytí zbylé části střechy bylo bez problémů (nebylo třeba nic krátit) a pokrývačské práce jsem završil nejprve retušemi a pak nalepením hřebenů střech. Je to sice relativně snadná, ale na pečlivost a čas náročná práce, která navíc vyžaduje dobré světlo.

V rámci retuší jsem zakryl příliš „volný“ styk eternitu a úžlabí nad perónem a pak ho ještě upravil nožem. Bohužel to nevyšlo zdaleka optimálně, takže pokrytí nenavazuje na „plech“ pravidelně. Pak jsem na střechu nalepil komíny a na hrany střech v průčelích „zaplechování“. Na první pokus si nechtělo sednout a musel jsem zarovnat dosedací plochy.

DSCN0389

DSCN0390

DSCN0393

DSCN0394

DSCN0395

DSCN0403

DSCN0404

DSCN0405

Tím skončila hrubá stavba. Něco mi ale nesedělo. Zjistil jsem, že stavby s vchodovým přístavkem na zadní stěně měly okolo něj okna, která ale v modelu nejsou. Dotazem na výrobce jsem zjistil, že konstruktér stavbu navrhl podle jedné s několika variant dobové dokumentace, na které okna nejsou (prý byly jen na jedné verzi výkresů). Na reálných stavbách tohoto typu ale povětšinou okna zezadu okolo přístavku jsou, takže jsem je nakašíroval z materiálu, původně zakoupeného pro vylepšení jiné stavby („sklo“ je zevnitř načerněné a okna jsou na zdi přilepená natupo). Dodatečně jsem ještě vyrobil ze zbytků střešní průlezy a kominické lávky a nakonec doplnil i okapy. Pro ty účely jsem přizpůsobil univerzální doplňkovou sadu od Auhagenu. Posléze jsem okapy dolepil na všechny zatím nepoužité drážní stavby od Šikulů.

Stavbu jsem ve finále uzavřel barevnou úpravou základové desky, kterou jsem naflekatil na hnědo, a ušpiněním střechy a komínů pomocí „špinavého laku“ a práškových patinátorů. Při tom se místy lehce deformovala nedokonale přilepená střešní krytina, naštěstí nejsou nepravidelnosti nijak výrazné. Reálnou úpravu terénu provedu až v rámci vestavby do kolejiště. O patinování stěn sice uvažuji, ale patrně na něj rezignuji – brutální zdrsnění stěn z výroby po slepení není na první pohled patrné a jakákoliv snaha o patinaci by ho mohla nežádoucím způsobem zviditelnit.

DSCN0440

Stavebnice bohužel kromě okapů a jiných střešních náležitostí postrádá i podklad pro cedule s názvem stanice – jak kdysi obvyklé štukové rámování, tak vlastní desku pro nápisy. Je to do jisté míry pochopitelné – styl, provedení a rozměry nápisů se v jednotlivých obdobích od sebe dost lišily (hlavně délkou) a „univerzální“ podklad by nemusel vyhovovat…

DSCN0441

Celkově lze říci, že stavba rozhodně není pro začátečníky. Návod je dosti obecný a bez „nácviku“ na jiných stavbách by lepení rozhodně neskončilo použitelným modelem. S výjimkou části střešní krytiny a patek střechy perónu není žádný problém s kvalitou či rozměry dílů. Problém se střešní krytinou je ale spíše relativní – materiálu stavebnice poskytuje dost, a pokud vhodně využijete stavebnicí poskytnuté rezervy, bude nutno délkově upravit podstatně méně pásků „eternitu“.

DSCN0442

Faktem ale zůstává, že lepenka je dosti specifický materiál, vyžadující opatrný přístup jak ke zpracování, tak k použití lepidla. Nectností stavebnic od Šikulů tedy nadále zůstává hlavně absence jinde standardních drobných detailů, jako jsou okapy, střešní lávky a podobné drobnosti.

DSCN0444

Pro ty které popis stavby od pořízení tohoto modelu odradí, je tu jediná solidní alternativa lokálkové staniční budovy odpovídající kategorie – odlévané variace těchto staničních budov od ES Pečky (Skalsko, Červené Janovice), které zde byly popsány dříve.

DSCN0445

14 komentářů k článku “Adršpach od Šikulů”

 1. Bobo :

  Pěkná práce . Nejsi náhodou tesař ? Ty krovi se ti povedli

 2. Pavel :

  Když už tak, tak Ti krovi
  Pavel

 3. Střelec :

  Tesař je určitě návrhář od Šikulů (dnes už Igramodel). Já jsem ty trámky přerovnával dvakrát, než mi to vyšlo rovnoměrně aspoň na pohled.

 4. Martin :

  Na nějaké češtinské chybky tu přeci nebudeme hrát, jde tu o stavebnici a práci Střelce, která je sqělá. 🙂
  Takže chvála i ode mne a díky Šikulům, za takové stavby, také jich pár mám a to, že jsou součástí všechny trámy atd., tak je velké PLUS a nemusím řešit vlastní vyřezávání z dřívek (nemluvě o detailech). M.

 5. Miki :

  Super práce i výsledek, trochu jsi mě navnadil a přemýšlím, kam ji umístit na kolejiště. Ještě jsem váhal s koupí, ale tyto náhledy mě přesvědčili a něco najdu. 😉 Díky!

 6. Jana :

  To Pavel: kdyžtak už: ty krovy! 😀

 7. Vilda :

  Taky mám tuto stavbu a je opravdu povedená, pokud do budoucna doladí ty rýny, tak už snad není co vytknout, to je takové drobné minus, ale proti konkurenci jsou s ostatním o kousek napřed.

 8. brzda :

  Nič moc:)

 9. Střelec :

  brzda – jo – mohlo to bejt lepší, ale pro mý potřeby postačuje. Ale takhle to někoho může varovat před vyhozenejma prachama. Ne v každým krámu tě nechaj nahlídnout do krabice a zjistit až po zakoupení, že na slepení nemam nervy, to může bejt vo infarkt.

 10. jirka :

  Náhodou pěkná stavba, je faktem, že ty žlaby a koryta by zasloužila patřičný facelift, ale jinak dobrý, je škoda, že se mi tato stavba nikde nehodí a výhledově asi hodit nebude, ale hodit by se mohla budova sýpky do areálu zemědělského zásobování a výkupu, ještě ji budu muset porovnat se skutečností…Ale při prohlížení fotografií ze stavby mě upoutala ta pouze s konstrukcí střechy, to bylo velmi zajímavé dioráma provádění rekonstrukce střechy – nepořádek okolo, nějaké lešení, zbytky trámů, postavičky…

 11. Miroslav :

  O par mesiacov si tu budovu pôjdem pozrieť naživo 🙂 tak uvidim či su to naozaj Šikulove.

 12. PedroTT :

  Ty krovy jsou nádherné, asi bych to nechal jako domek ve výstavbě. Doladit stavební bordel okolo domku a je to…

 13. Jarda :

  Máš recht, já tak nechal Batelov, někdy to nedokončit má své kouzlo.
  Střelec – pěkná práce!

 14. tyqe :

  velice pěkná práce, vyzkouším také a jinak – jedna krokev, několik krokví ztp. ty krokve! :)))

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..